Nguyễn Trung Bảo

 

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch. Tốt nghiệp đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh  năm 2007.

Chứng chỉ hành nghề số: KTS-0801886

Kinh nghiệm công tác: 08 năm trong lĩnh vực thiết kế, quản lý thiết kế hạ tầng kiến trúc công trình, quy hoạch đô thị.

Quá trình làm việc:

2007 – 2009: Chủ trì thiết kế Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui;

2009 – 9/2011: Giám đốc Dự án Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui;

10/2011 đến nay: Giám đốc thiết kế Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Việt