Danh mục dự án
Khách sạn
Địa điểm
Tây Ninh
Ngày đăng
25/07/2015

Lottery Hotel

Địa điểm: Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Quy mô: 2000 m2

Phương án dự thi - Giải 04

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SXKT tỉnh Tây Ninh

Đối tác liên kết: Công ty Nhật Duy

Năm: 2013