Danh mục dự án
Nhà hàng
Địa điểm
Bình Định
Ngày đăng
25/07/2015

Khu Bến tàu & Nhà hàng

Địa điểm: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Quy mô: 14.000 m2

Quy hoạch chi tiết 1/500 & Thiết kế kỹ thuật thi công

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Khoáng sản Tấn Phát

Năm: 2015