Danh mục dự án
Công cộng khác
Địa điểm
Tây Ninh
Ngày đăng
25/07/2015

Chi cục thuế huyện Tân Châu

Địa điểm: Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Quy mô: 2.600 m2

Tầng cao: 04

Thiết kế kỹ thuật thi công

Chủ đầu tư: Chi cục thuế tỉnh Tây Ninh

Đối tác liên kết: Công ty Nhật Duy

Năm hoàn thành: 2013